Automotive technology & trades

American Lightships

Morgan MacKenzie

Teplovye protsessy v vagonakh pri konvektivnom razogreve gruzov

Pavlyukov Aleksandr i Zankovich Aleksandr

Monitoring I Diagnostirovanie Tekhnicheskogo Sostoyaniya...

Lakin Igor', Abolmasov Aleksey, et al.

Variable Compression Engine and Atkinson Cicle Prototype

Eduardo Garc a S Nchez, Mar a Ana Saenz Nu O, et al.