Physics

Kinetika Neravnovesnykh Protsessov

Maksimov Gennadiy Alekseevich

Geterogennye Plyenki 3D- I 4f-Metallov

Vas'kovskiy Vladimir, Lepalovskiy Vladimir, et al.

Die Metamorphose des Elektrons

Christian Holzapfel

Fe-Based Alloys

Pablo Alvarez-Alonso

Elektrichestvo, Gravitatsiya, Teplota

Klyushin Yaroslav Grigor'evich

Classical and Quantum Thermal Physics

India) Prasad R. (Aligarh Muslim University

Wonders Of Physics, The (3rd Edition)

Italy) Varlamov Andrey (Italian Nat'l Research Council i Russia) Aslamazov Lev G (Moscow Technological Univ