Narrativa contemporánea (escritores gallegos)

Per Luna Nueva Libros

Per Luna Nueva Libros

Narrativa contemporánea (escritores gallegos)

Un señor elegante

SUSO DE TORO

23,90 €

A praia dos afogados

DOMINGO VILLAR

20,95 €

La catedral y el niño

Eduardo Blanco Amor

21,95 €

Esmorga, a (bba)

Eduardo Blanco Amor

13,50 €

Memorias dun neno labrego (cartone)

XOSé NEIRA VILAS i Xaquín Marín Formoso

20,50 €

A VIDA SECRETA DE URSULA BAS

ARANTZA PORTABALES

19,90 €

Un lume azul

PEDRO FEIJOO

24,30 €

Virtudes (e misterios)

XESUS FRAGA

19,70 €

MALAS MULLERES, AS (PREMIO BLANCO AMOR 2020)

Marilar Aleixandre

19,00 €

Vivir sin permiso y otras historias de Oeste

MANUEL RIVAS

17,90 €

O lapis do carpinteiro

MANUEL RIVAS

17,60 €

Resistencia

ROSA ANEIROS

21,30 €

A vinganza dos homes bos

MANUEL ESTEBAN

17,70 €