Ukyo Kodachi

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 2

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 6

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 5

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 4

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 8

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 9

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 3

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 7

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 1

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 10

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 11

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

BORUTO 05

Ukyo Kodachi

7,50 鈧
7,13 鈧

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 12

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto

Boruto: Naruto Next Generations, Vol. 13

Ukyo Kodachi i Mikio Ikemoto