TERESA TORNS

BARCELONA, CIUTAT I TEMPS D'OCI

VICENT BORRAS CATALA i TERESA TORNS

34,90 €

dones i el treball a Catalunya: mites i certeses/Les

PILAR CARRASQUER, TERESA TORNS, et al.

3,00 €