Serhii Plokhy

Poltava 1709 - The Battle and the Myth

Alexander Kiebuzinski, Serhii Plokhy, et al.

Gates of Europe

Serhii Plokhy