RYUNOSUKE AKUTAGAWA

CAJA DE MARIONETAS

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

12,00 €
11,40 €

En la ceniza escribo

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

12,00 €
11,40 €

Rashomon

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

19,00 €
18,05 €

Vida de un idiota

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

19,00 €
18,05 €

EL TABACO Y EL DIABLO. Y OTROS RELATOS CRISTIANOS

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

22,00 €
20,90 €

KAPPA Y OTRAS FABULAS

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

23,00 €
21,85 €

Relatos de Gatos

Torahiko Terada, Fuboku Kosakai, et al.

11,95 €
11,35 €

Antología de relatos japoneses

OSAMU DAZAI, KENJI MIYAZAWA, et al.

19,50 €
18,53 €

El Dragón, Rashomon y Otros Cuentos

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

20,50 €
19,48 €

Kappa

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

9,90 €

RUEDAS DENTADAS Y LA VIDA DE UN NECIO

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

12,50 €
11,88 €

EL BIOMBO DEL INFIERNO Y OTROS CUENTOS

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

13,00 €

Belleza de lo brutal (Yasei no utsukushisa)

RYUNOSUKE AKUTAGAWA

21,00 €