Vitaliy A Zhuravlev

Physics Of Dendrites: Computational Experiments

Germany) Galenko Peter K (Fridrich-schiller-univ-jena i Russia) Zhuravlev Vitaliy A (Udmurt State Univ