Oriol Serra Albó

Variables aleatòries i processos estocàstics. Problemes

Miguel Ángel Fiol Mora, Josep Fàbrega Canudas, et al.

34,10 €

Matemática discreta

Francesc Comellas Padró, Anna Sànchez Lladó, et al.

17,90 €

Probabilitat i estadística

JOSEP BURILLO PUIG, Alícia Miralles de la Asunción, et al.

15,30 €