Manuel Riera Eures

Diccionari d'onomatopeies i altres interjeccions

Margarida Sanjaume Navarro i Manuel Riera Eures

24,00 €
22,80 €

Diccionari d'onomatopeies i mots de creació expressiva

Manuel Riera Eures i Margarida Sanjaume Navarro

15,00 €

Diccionari pràctic de sinònims

Jaume Riera Sans, Manuel Riera Eures, et al.

23,95 €