Manuel Ardit

La gran matança de gats

ROBERT DARNTON

20,00 €

El País Valencià en el cens d'Aranda (1768)

Manuel Ardit, Miquel À. Badenes, et al.

22,00 €

Familia, poder y comunidad en la España Moderna

JAMES CASEY

25,00 €

L EXPULSIO DELS MORISCOS DEL REGNE DE VALENCIA

Manuel Ardit i NURIA BLAYA

30,00 €

ELS VALENCIANS DE LES CORTS DE CADIS

Manuel Ardit

7,00 €

Marc Bloch

CAROLE FINK

25,00 €