Mª PILAR JIMENEZ ALEIXANDRE

O anano máis alto conta a historia de Brancaneves

Mª PILAR JIMENEZ ALEIXANDRE i Tesa Gonzalez Garcia

8,95 €
8,50 €

Género y educación

Mª PILAR JIMENEZ ALEIXANDRE, Francesc Padró López, et al.

11,00 €
10,45 €

10 Ideas Clave. Competencias en argumentación y uso de pruebas

Mª PILAR JIMENEZ ALEIXANDRE

19,00 €

Enseñar ciencias

Mª PILAR JIMENEZ ALEIXANDRE, Aureli Caamaño Ros, et al.

24,30 €

10 gako. Argudiatzeko eta frogak erabiltzeko gaitasunak

Mª PILAR JIMENEZ ALEIXANDRE

19,00 €