Kenichi Soga

Fundamentals of Soil Behavior

James K. Mitchell i Kenichi Soga

Wireless Sensor Networks for Civil Infrastructure Monitoring:...

Nicholas de Battista, Kenichi Soga, et al.