Josep Fàbrega Canudas

Variables aleatòries i processos estocàstics. Problemes

Miguel Ángel Fiol Mora, Josep Fàbrega Canudas, et al.

34,10 €

Matemática discreta

Francesc Comellas Padró, Anna Sànchez Lladó, et al.

17,90 €