JORDI PIQUE I PADRO

TARRAGONA 1950-2000

JORDI PIQUE I PADRO i M. ELENA VIRGILI BERTRAN

37,50 €

LA CRISI DE LA REREGUARDA. REVOLUCIO I GUERRA CIVIL A TARRAG

JORDI PIQUE I PADRO

27,70 €

ANARCO-COL LECTIVISME I ANARCO-COMUNISME

JORDI PIQUE I PADRO

6,60 €