JORDI CELMA SANZ

PRACTIQUES D'ARITMETICA DELS MERCATS FINANCIERS III

JORDI CELMA SANZ i CESAR VILLAZON HERVAS

9,01 €

Pràctiques dÆaritmètica dels mercats financers I

JORDI CELMA SANZ i CESAR VILLAZON HERVAS

4,82 €