JOAN MARTI I CASTELL

Corbella

JOAN MARTI I CASTELL

77,00 €

Teresa Llàcer

JOAN MARTI I CASTELL

47,95 €

Els principis fonamentals en la tasca normativitzadora de...

JOAN MARTI I CASTELL

16,00 €

Estudi lingüístic dels Usatges de Barcelona

JOAN MARTI I CASTELL

18,75 €

Bibliografia de Josep Massot i Muntaner

JOAN MARTI I CASTELL i JOSEP MORAN I OCERINJAUREGUI

7,00 €

Filologia, història i societat

JOAN MARTI I CASTELL

21,00 €

Joan Coromines i Vigneaux : semblança biogràfica

JOAN MARTI I CASTELL

5,00 €

Pompeu Fabra: un exemple infrangible de lleialtat nacional

JOAN MARTI I CASTELL

5,00 €

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

JOAN MARTI I CASTELL

9,00 €