Jinlian Hu

Adaptive And Functional Polymers, Textiles And Their...

Hong Kong) Hu Jinlian (The Hong Kong Polytechnic Univ