Haruichi Furudate

Haikyu!!, Vol. 41

Haruichi Furudate

Haikyu!!, Vol. 22

Haruichi Furudate

Haikyu!!, Vol. 42

Haruichi Furudate

Haikyu!!, Vol. 14

Haruichi Furudate