Eirian Jones

Gwasanaeth Bwyd a Diod - Lefelau 1 a 2

John Cousins, Dennis Lillicrap, et al.

Pecyn Posau Atebol

Sam Smith, Kirsteen Robson, et al.

Biliwnydd Bach, Y

David Walliams

CBAC Seicoleg Safon Uwch

Jenny Hill, Rob Liddle, et al.

Anti Afiach

David Walliams i T Ross